ELZA Elektronikus Levegő- és Zajvédelmi Adattár

CNOSSOS-EU

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelv stratégiai zajtérképek és erre épülő intézkedési tervek készítését és ötévenkénti felülvizsgálatát írja elő a fő közlekedési létesítményekre. Az irányelv tovább fejlesztéseként a Bizottság egy új, kötelezően alkalmazandó zajtérkép készítési módszert dolgozott ki, amelyet a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közös zajértékelési módszerek meghatározásáról szóló 2015/996 bizottsági irányelvvel (a továbbiakban: CNOSSOS-EU irányelv) hirdettek ki.

 

A CNOSSOS-EU irányelv hazai adaptálására irányuló CNOSSOS-EU projekt végrehajtásának kereteiről (pénzügyi források ütemezése, felelősök, határidők) a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek jövőbeni felülvizsgálatához szükséges intézkedésekről szóló 1794/2019. (XII. 23.) Korm. határozattal (a továbbiakban: Korm. határozat) született döntés.

Közlekedéstudományi Intézet
ImpresszumKapcsolatAdatkezelési nyilatkozatAkadálymentesítési nyilatkozatLinkcentrum

© 2022 Közlekedéstudományi Intézet

GlobeMail