ELZA Elektronikus Levegő- és Zajvédelmi Adattár

Stratégiai zajtérképezés

A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet előírásai alapján, a környezeti zaj átfogó értékelésére, illetve az adott területen belüli aktuális zajhelyzet értékelésére és a jövőbeli zajhelyzet előrejelzésére készített térképek (zajterhelési zajtérképek és konfliktustérképek)

 

Az Európai Parlament és Tanács 2002. június 25-én elfogadott, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelve (END) értelmében az uniós tagállamok kötelezettsége az aktuális helyzetet, a zajterhelési küszöbérték túllépés mértékét és a lakosság érintettségét bemutató stratégiai zajtérképek elkészítése, amelyek segítségével lehetővé válik az egyes tagállamok lakossági zajhelyzetének egységes elvek szerinti feltárása. A 2002/49/EK irányelv hazai jogrendbe való átültetése a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelettel, illetve a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelettel valósult meg.

A stratégiai zajtérképek két típusa:

  • zajterhelési zajtérkép: a meghatározott vonatkoztatási időre, meghatározott állapotot ábrázoló stratégiai zajtérkép, amely a vizsgált terület különböző környezeti zajforrásai által okozott zajterhelést mutatja be zajszintövezetekkel, illetve zajszintgörbékkel,
  • konfliktustérkép: a zajterhelés és a stratégiai küszöbértékek összehasonlításával készült stratégiai zajtérkép.

 

A környezeti zaj leírására a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 3. §-ában és 3. számú mellékletében definiált Lden és Léjjel zajjellemzők szolgálnak. A stratégiai küszöbértékek közlekedési zajforrás esetén a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 9. §-a szerint az alábbiak:

  • Lden = 63 dB,
  • Léjjel = 55 dB.

 

A zajtérképezéssel kapcsolatos uniós feladatok ötévenkénti ütemekben valósulnak meg. A zajtérképezés második ütemében a stratégiai zajtérképek a fő közlekedési létesítmények körében a nagyforgalmú közutakra (az utolsó három év átlagából figyelembe vett mérési adatok alapján 3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok), a nagyforgalmú vasutakra (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak), valamint a fő repülőterekre vonatkozóan készültek el. Az ELZA rendszer a nagyforgalmú közúti és a nagyforgalmú vasúti szakaszok stratégiai zajtérképeit tartalmazza.

Közlekedéstudományi Intézet
ImpresszumKapcsolatAdatkezelési nyilatkozatAkadálymentesítési nyilatkozatLinkcentrum

© 2022 Közlekedéstudományi Intézet

GlobeMail